2016-09-23 LOhen4
  ( strana  1  2 )

Čtvrtý Ludvíkův Oheň hořel stejně teple jako Oheň První před šestnácti lety. Přibyly lampionky, přibyly naše zkušenosti. Nálada zůstala opět stejně milá. Profesor Vohryzka nezkoušel, žáčci omluvení i neomluvení mohou být v klidu, vysvědčení jejich neúčast nezhorší.


Larissa zajistila originál G-Hnátu. K jejímu pietnímu uložení pro budoucí generace však zatím nedošlo, Obřad se uskuteční příště.

VencaL přinesl vzácnou gymplí relikvii - Prapor.

Čenda předvedl vtipnou scénku "Spící paralytik" velmi věrohodně.

teprve pod rouškou TTT se zjevil fotoplachý VencaM, proto není na společné fotce.

Larissa byla tradičně neposedná, nevydržela ani vteřinu nehnutě zírat do objektivu

Larissa hrdě předvádí odlitek Gymplí Ruky. Chystali jsme se ho ukrýt před účinky Zubu Času leč okolnosti tomuto úmyslu nepřály.
G-Vlajka a G-Oheň


Cinger nádherně odrážel a svým tělem koncentroval zbytkové světlo hvězd mléčné dráhy, bez něj by tam byla TTT (Totální Tma Tmoucí) 
  ( strana  1  2 )