2013-10-19 Melechov
  ( strana  1  2  3  4 )

Výstupu na Melechov (horolezecké příručky jí vedou pod názvem K2 ačkoli jde ve skutečnosti až o třetí nejvyšší vrchol Křemešnické vrchoviny ) se poprvé v historii nezúčastnily naše milé spolužačky. Na startu se nás zjevilo pouze minimální možné množství potřebné pro uznání směroplatnosti akce, zbytek zdravého gympllího jádra byl nemocen. Příroda nás však odměnila nádherným podzimním dnem. Ranní mlhy brzy vystřídalo slunečné počasí a modrá obloha.
Ušli jsme 18.5 kilometru podél Sázavy, viděli jsme Foglarovu Bobří řeku a Sluneční zátoku.
Vzhledem k nízké účasti bylo rozhodnuto pro příští gymplí akce lehce pozměnit pravidla. Akce bude i nadále směroplatná při účasti Dády plus minimálně dvou dalších gymplů, minimálně jeden účastník však musí být přítomen i fyzicky.


Vyrazili jsme za tmy


cestou jsme se zastavili u zajímavosti - dálničního Vojslavického dvojmostu (spodní most byl postaven za 1 republiky)


bájná hora K2 
  ( strana  1  2  3  4 )