2010-04-24-Doupov
  ( strana  1  2  3  4 )

Jarní jubilejní TŘICÁTÝ gymplí výlet do oblasti Doupovských hor začal v Andělské hoře. Jannu vzal Richard z nádraží v Blatnu, zbytek výpravy přijel autem.

mohutné rozvaliny Andělského hradu.

Podle pověsti se hrad jmenuje podle andělské dcery anglického krále Albíny
jedině kaplička zbyla v místě dávné vesnice s mlýnem


 
  ( strana  1  2  3  4 )