2004-11-13 Zbiroh
  ( strana  1  2  3 )

Gymplí výlet do Zbiroha (ve skutečnosti do Skryjí, Zbiroh byl zvolen z konspirativních důvodů - viz PŘÍPRAVY) se konal v období velmi nepříznivém. I nejsolidnější světové meteorologické stanice věštily déšť se sněhem a severozápadní větry. V sobotu ráno opravdu mrholilo, v Plzni dokonce sněžilo a většina účastníků velmi vážně uvažovala nakolik síla a nosnost gymplí myšlenky převažuje nad reálnou možností podchlazení a promočení organizmu. Ovšem nakonec se všichni kdož slíbili svou účast dostavili, pouze Richardovi psi svou vůli projevit nemohli a zůstali z bezpečnostních důvodů mimo. Slíbené šelmy tak nakonec zastupovala pouze Jannina Myš , svého úkolu se zhostila se ctí a noblesou. Sraz v 9:30 ve Skryjích splnil pouze KONIPAS, ostatní se zpozdili vinou sněhových závějí po cestě. O to větší byla vzájemná radost ze shledání.


Jannu s Myšší jsme vyzvedli na nádraží


Vymrzlé a liduprázdné Skryje kryté nízkými mračny ...

... byly natolik deprimující ...

... že jsme nejprve načerpali energii v blízké restauraci.

Guláš nás potěšil a nabil potřebnou energií.

Po krátké poradě jsme byli schopni...


... začít plnit náročný celodenní program.


 
  ( strana  1  2  3 )