2004-05-22 Amerika sv
  ( strana  1  2  3 )

Na prvním letošním výletě do Svatého Jána se nás nesešlo zrovna nejvíc, zato ale všichni zúčastnění patřili k tomu nejlepšímu jádru naší třídy. Richard vzal svého Pita a tak podle počtu párů nohou patřil náš výlet k těm středně navštíveným.

Před začátkem akce všichni zúčastnění obdrželi vtipné krycí jméno pro zmatení případného nepřítele. Akce se tak zúčastnil DATEL, OREL (zde došlo k nechtěné duplicitě, naštěstí byla vyřešena rodovým rozlišením - OREL SKALNÍ a OREL STEPNÍ), SÝKORA, RADAR, SOJKA a PIT. Naší důvěru svou nepřítomností zklamali zejména KÁNĚ, PĚNKAVA,
BŘEHULE, KONIPAS a další.
Start byl v Srbsku v 9:30, následkem několika uzavírek na Zbraslavi naše auto dorazilo jen tak tak. Na nic jsme nečekali a vyrazili jsme zčerstva podél řeky směr Svatý Jan pod Skalou.

Poslední přípravy před startem.

Skupinové foto již patří k pravidelným rituálům.

Míjeli jsme vzkvétající hospodářství s koňmi, kozami a ovečkami.

Účastníci využívají chvilky volna na slunění.Janna ověřuje stav zásob.

Starostlivá Janna žehná křížkem na čele odvážného vůdce výpravy Dádu

Jedenáctá hodina nás zastihla ve Svatém Janu.

Pohled na skalní štít nad vesnicí, kolem kterého byla Dádou vytýčena naše trasa, nás natolik vyděsil, že jsme navštívili zdejší restauraci Obecná škola. Ochotný číšník nás rychle obsloužil (špekové knedlíky, dršťková, pivo).


Markéta ještě dodala odvahy Pitovi a my se vydali vzhůru.

V prostřed stoupání nás zaujal malý kostelík s krásně malovanou klenbou. Vysvitlo i sluníčko čehož ihned využil Venca ke krátkému slunění

Venca se koupal v teplých jarních paprscích

Výhled z nejvyššího místa našeho výletu byl nádherný. Dáda určil v dálce viditelná místa, mnohá byla již památná našimy dřívějšími výlety (např. Podkozí)

Konečně na vrcholu!

Vrcholové foto 
  ( strana  1  2  3 )