událostí hodných zapamatování bylo mnoho, zaznamenaných však bylo bohužel jen pár....

Po roce 2000 se schází většinou jen menší část třídy, zato častěji. Fotek a filmů je tolik, že se již nevejdou na jedno cédéčko. Nejprve jsme chtěli pokračovat vytvořením druhého cédéčka, ale technický pokrok nám pomohl. Vydáváme tedy první dévédéčko gymplu!!

Jako motto pro toto DVD jsem vybral výňatek z mailu Markéty G_L v němž reaguje na právě skončený BoroLand:
Virtualita nepodložená potem, krví a slzami je lež, zatímco ztělesněnými vzpomínkami na skutečnou minulost se duch může prohánět s rozkoší nejvyššího stupně.
Ma

Název připravovaného druhého dévédéčka jsme dlouho vybírali, desítky E-mailů prolétlo mezi mnou, Virtuálním C a Janou P_K, nakonec se Recidivy ukázaly jako nejbližší naším pocitům (cituji nepřesně Janu):
.. hlasuji pro recidivu, vždyť je to vlastně choroba.  Shledávání není tak výstižné. Někteří se totiž na oněch setkáních vlastně ani neshledávají, protože se NIKDY NEROZEŠLI a jiní se ani NESHLEDAJÍ, protože se na setkání NEPOTKAJÍ. Recidiva je takový pěkný lékařský výraz pro návrat nebo opakování choroby. A co vlastně jiného je naše setkávání se setkávajících se bývalých spolužáků (přesná citace Cingra). Není to snad choroba - obsese? Nutkavá myšlenka, která ovládá naší mysl, ačkoliv se ji snažíme potlačit?
Jatra

Protože tato myšlenka zůstává živá, naše DVD nese název Gympl-Recidivy.

Jak správně napadlo Vencu Minaříka - příští vydání by mohlo nést název Gympl-Exhumace

 

Čas plyne a cédéčka i dévédéčka jsou již mrtvým médiem. Ovšem gympll žije a události na Internetové verzi původního CD stále přibývají. Počínaje rokem 2010 se tak internet stává hlavním, jediným a oficiálním mediem na němž jsou uschovány události i zajímavosti z pestrého gympllího života!!