Václav Lukáš

Lukáš

prof. Eliášek o Lukášovi :
píseň "Línej skaut' :