prof. Zdeněk Vohryzka

film, fotky

čeština, tělocvik

vzpomíná:

Ichová     Novák Görnerová Eliášek