Fotografie zapůjčili:
Pražáková, J+F.Cingerovi, Tejchmanová, Lukáš, Bárta, Beneš, prof. Vohryzka

Rozhovory v roce '72 nahrál:
Bárta, Cinger
Filmy a dramatizace natočili:
Cinger, Gadžuk, Lukáš
Filmy digitalizoval
a sestřihal :

Cinger
Programoval, hovory sestřihal a hudbu vybral:
Beneš