Jan Beneš: Proč jsem to programoval

Již velmi vzdálená je doba našich studií na gymnasiu. Nebylo známo video, AIDS, osobní počítače ani prostá kalkulačka, Internet, šílené krávy, mobilní telefony ani mnoho dalších věcí. Dnes na gymnasiu studují naše děti, změnila se geopolitická uskupení, žijeme v odlišném systému, dokonce i pravopis slova gymnasium se změnil.

Jsem rád, že ta vzdálená doba gymnasijních přátelství a lásek pro nás neskončila maturitou, ale že svým způsobem dále trvá našimi pomaturitními setkáními a společnými akcemi s naší větší či menší účastí. A aby tato doba nám tak milá ani v budoucnosti nezapadla v zapomnění, vzniklo toto cédéčko. Je naplněno starými i novějšími fotografiemi, filmy a zvukovými nahrávkami, pořízenými pro oživení vzpomínek na společně strávené chvíle.

Nápad, uchovat všechny dostupné památky na studijní léta v digitální formě krystalizoval pomalu. Na počátku byl Internet. S jeho pomocí jsme si od září 97 začali s Honzou Cingerem vyměňovat krátké E-mailové zprávičky. V lednu 98 mi Honza poslal po Internetu digitalizovaný historický film naší třídy. Film mne svojí atmosférou tak nadchl, že spustil řetězovou reakci nápadů o vytvoření multimediálního třídního cédéčka. Zhruba ve stejné době jsem se dozvěděl o Dádově dávném projektu s magnetofonovými nahrávkami. A nakonec, protože jsem dříve sám hodně fotil, staly se fotografie logicky třetím podpůrným sloupem projektu GYMPL. Způsob jak propojit fotky, filmy a zvuky nebyl  dlouho jasný, zvítězila však  forma Internetových stránek HTML. Zvítězila pro svou universálnost a také pro to, že obsah cédéčka můžeme umístit přímo na Internet.  Jakmile přenosová rychlost Internetových spojů dosáhne přjatelně vyšších hodnot, budeme si moci oživovat vzpomínky na náš gympl kdykoli a kdekoli na celém světě.

Jsem si vědom, že materiály na tomto cédéčku nejsou nestranné. Jejich výběr je dán charakterem, osobními zájmy a sympatiemi lidí, jejichž dokumenty jsou zde obsaženy. Vyzývám vás proto všechny k prohledání svých nejspodnějších zásuvek. Naleznete-li jakýkoli zajímavý dokument, fotografii, tahák, popsaný piják nebo cokoli jiného, týkajícího se doby našich středoškolských studií, neváhejte a kontaktujte mne . Velmi rád váš nález zařadím do dalšího vydání tohoto cédéčka.

Věřím, že ani nadcházející přelom tisíciletí neukončí dobu našich společných akcí a že toto cédéčko bude postupně dále aktualizováno čerstvými dokumenty o naší třídě 4.B.

Jan Beneš