Definice, zákony atd. (gymplí zákoník)

web gympllu Definice srazu - Rogalení definice
Právoplatný sraz je určen těmito nutnými a postačujícími podmínkami:

1. zúčastní se ho Dáda nebo jeho vědecky ověřený zástupce či náhradník
2. zúčastní se ho minimálně 4 spolužáci
3. sraz je se 14 denním předstihem oznámen (E-mail, WEB, telefon atd)
4. sraz je zdokumentován a uveden v oficiální statistice srazů
podmínka 2. přestane platit v okamžiku, kdy počet živých (reagujících) spolužáků klesne pod hraniční hodnotu PĚT

Pojem SRAZ - Datlí definice
Pojem "sraz" jsme si my gymplové z kmene (rodu, čeledi ?) gympllů leninských nevymysleli, ten tady byl už před námi. O srazech jsou filmy (Naše oblíbené Nezralé maliny), vtipy (o tom dědečkovi, co už 5 let jezdí na sraz sám), už moji rodiče chodili na srazy, mí kamarádi a už i mé děti chodí na srazy atd. atd. Silně cítím, že ten pojem je určitým způsobem zavedený a my bychom jej měli chápat a užívat stejně. Občas se například pochlubím svým kamarádům nebo dětem, že jsme měli už X gymnaziálních srazů nebo jak často máme sraz apod., naopak mě zajímá, jak často mají sraz oni apod. Pokud bychom ale sraz chápali jinak, než je obecně zavedeno, pokud bychom každé (byť třeba ohromně zajímavé, citově přínosné apod. o to tady nejde) setkání hodnotili jako sraz, veškeré srovnání s vnějším světem by bylo znemožněno. Hovořili bychom jinou řečí, než naše okolí. Porovnávali bychom počet hrušek a počet jablek. Je to jako kdyby česko používalo vlastní ekonomické ukazatele (třeba jinak počítanou míru HDP) a přes ně se chtělo srovnávat s okolním světem. To z principu nejde. Podle mých mezinárodních gymplích norem sraz musí splňovat tato 3 kritéria:
volnosť = sraz se musí konat na veřejně přístupném místě, nikomu nesmí být bráněno se srazu zúčastnit
rovnosť = všichni musí dostat stejnou šanci se srazu zúčastnit, není přípustná žádná forma diskriminace, ani např. podle barvy oblečení nebo čísla bot
glasnosť = všichni se musí o připravovaném srazu dozvědět dostatečně dopředu (navrhoval bych alespoň 20 dnů nebo měsíc)

SRAZ a SETKÁNÍ - Virtuálova definice
"Gymplí setkání" není obyčejně "setkání", kterých je skutečně nespočet. "Gymllí setkání" je úkaz tak vzácný, že je dokonce hřích ho nezaevidovat - "Gympllí setkání" je vlastně obdoba sběratelské kuriozity - vypadá scela jako "Gympllí sraz", ale teprve fundovaný odborník při velmi podrobném zkoumání je schopen nalézt drobné odchylky, které způsobují, že se o "Gympllí sraz" ve skutečnosti nejedná.
Místo abychom se pyšnili, že nás během relativně krátkého časového úseku potkaly dokonce 2 případy tohoto vzácného úkazu, tak jimi pohrdáme:-(
Přitom je možné, a z hlediska teorie velkých čísel dokonce velice pravděpodobné, že až do konce našich životů nás něco tak vzácného už nepotká