Druhý Ludvíkův Oheň (21.9.2001) - str 1.

další stránka

Ačkoli ranní hustý déšť tomu moc nenasvědčoval, odpoledne se obloha vyčistila, oteplilo se a druhé setkání u Jirky na zahradě se konalo v suchu k naší všeobecné radosti a spokojenosti. Okolí ohniště se bělalo množstvím překotně rašících hub, naštěstí byly brzy po našem příchodu sklizeny, takže nedošlo k větším národohospodářským ztrátám.
Opekli jsme si buřty, pochválili Janě výborné Míša-řezy (které úspěšně substituovaly nahatou buchtu) a mohli jsme se v klidu věnovat aktuálním gymplím problémům.

Jako nejpodnětnější zazněl návrh na výběr vhodného domova důchodců, kde bychom se mohli v brzké budoucnosti všichni v klidu sejít. Tragicky zazněl Janin povzdech, že na Plzeňském hřbitově, kde výhledově hodlá ulehnout, vlastně nikoho nezná.

HonzaS nám vylíčil složitosti s obskokem jeho vzácných španělských koní (kobylka kvůli tomu odjela na celý podzim do koňského bordelu do Španělska, Honza čeká na ultrazvukové corpus-delicti).

Večer proběhl v klidu a míru, pouze vzdálená houkání policejních vozů nás vracela do neklidného reálného světa. Zúčastnilo se nás 11 (konkrétní účast viz přehled)

Markéta se sice akce nemohla zúčastnit, přesto zakončím jejím přáním:
Kéž si ještě dlouho budeme moci zapalovat naše malé ohně klidu, míru a přátelství.
Dáda a VencaL přinesli dosud neznámé fotky z dřívějších setkání, VencaM přinesl rýmu.

další stránka